Hledat
Filters
Zavřít

Přehled kosmetických certifikátů

Orientujete se v certifikované kosmetice a drogerii? Mrkněte na seznam nejčastějších certifikací.

FAIR TRADE

Fairtrade je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je boj za spravedlivý obchod. Zájmy člověka a planety klade na první místo. Usiluje o život a práci za důstojných podmínek pro všechny a o ekonomiku založenou na etických principech.

Všechny produkty opatřené ochrannou známku FAIR TRADE, splňují mezinárodní standardy výroby i obchodování. Cílem stabdardů je boj s chudobou a zlepšení postavení pěstitelů a dalších pracovníků v zemích globálního Jihu. Řídí se jimi pěstitelé, výrobci i obchodníci.

Fairtrade podporuje bio certifikaci a ekologicky šetrnější využívání přírodních zdrojů. Neslučuje se s používáním pesticidů a geneticky modifikovaných sazenic a osiv. Důraz na šetrné zemědělství pomáhá jednotlivým pěstitelům se zvládáním dopadů klimatické krize. Právě oni žijí a pracují v regionech ležících v prdní linii dopadů.

Pozor! Ochranné logo Fairtrade mohou nést pouze výrobky, ale nemusí se vztahovat na celé společnosti či organizace, které s nimi obchodují.

  

https://fairtrade.cz/

COSMOS

COSMOS je mezinárodní neziskové uskupení sjednocující významné evropské certifikačí společnosti – BDIH, Cosmenio, Ecocert, ICEA, Soil Association. Všichni zakládající členové se tak zavázaly ke sdílení svých znalostí a dalšímu vývoji.

COSMOS prosazuje snahu o nastolení udržitelného rozvoje při produkci kosmetiky v hospodářské, sociální i environmentální oblasti.

Logo COSMOS najdete na kosmetických produktech pro péči o pleť i tělo. Označení COSMOS ORGANIC nebo COSMOS NATURAL je umístěné pod logem odpovědného poskytovatele jednoho ze zmíněných certifikátů. Ve složení všech výrobků s certifikátem Cosmos nenajdete ropné deriváty, geneticky modifikované suroviny, parabeny a ftaláty. Udává také poměr organických složek v produktu. Pro získání certifikátu Cosmos Organic musí výrobek obsahovat 95 % bio surovin, které musí tvořit 20 % váhy celkového produktu.

Spolu se zavedením principů udržitelného rozvoje souvisí i změna výroby a spotřeby. Uskupení tak podporuje procesy udržitelné výroby a spotřeby zavedením několika pravidel.

Podporuje produkci ekologického zemědělství a respektování biodiverzity. Požaduje zodpovědné využívání přírodních zdrojů a respektování životního prostředí. Zpracování a výroba produktů musí být ohleduplná k lidskému zdraví a životnímu prostředí. A zasazuje se o další integraci a společný rozvoj konceptu zelené chemie.

 

https://www.cosmos-standard.org/

CPK a CPK bio

CPK a CPK bio, Česká certifikovaná přírodní a biokosmetika, představují české certifikáty udělované kosmetickým přípravkům společností Kontrola ekologického zemědělství (KEZ). Na tvorbě standardů se kromě KEZu podíleli i sami experti z oblasti výroby kosmetických přípravků. Certifikáty vznikly za účelem stanovit jednoznačná a transparentní pravidla pro výrobce i dodavatele kosmetiky obsahující suroviny z ekologického zemědělství nebo suroviny šetrné k životnímu prostředí.

V rámci certifikátu se dbá na to, aby se používané suroviny získávaly k přírodě šetrným způsobem. Při jejich získávání je důležité šetrné využívání a uchovávání přírody v přirozených formách včetně ochrany zvířat, rostlinných druhů i anorganických složek. Při získávání surovin nesmí příroda přijít k úhoně. Nesmí se používat geneticky modifikované suroviny (GMO) a suroviny získané z mrtvých zvířat, zvířat omráčených, nemocných nebo podstupujících léčbu, popřípadě farmakologickou nutriční a metabolickou suplementaci.

Rostlinné suroviny obsažené v CPK kosmetice označené jako bio pochází z ekologického zemědělství, nebo ze sběru bylin či plodů rostoucích ve volné přírodě. Ostatní rostlinné suroviny mají výrobcem nebo distributorem hodnotově doložený původ. Výrobek nesmí obsahovat shodnou bio a konvenční složku. Dále nesmí obsahovat syntetická barviva, syntetické aromatické látky, syntetické konzervanty mimo výslovně povolené, silikony, parafín, vazelínu a další produkty z ropy, látky, které podstoupily při své výrobě nebo v průběhu výroby proces ozáření ionizující dávkou energie, chemické UV filtry, geneticky modifikované materiály a jejich produkty/deriváty, ethoxylované suroviny.

Kosmetický přípravek s certifikátem CPK obsahuje minimálně 85 % složek přírodního původu. Přípravky s certifikátem CPK bio navíc nesmí obsahovat oleje a tuky upravené chemickou rafinací ale obsahuje 90 % surovin přírodního původu, přičemž minimálně 20 % hmotnostního podílu přírodních složek musí být BIO.

   

https://www.kez.cz/prirodni-a-bio-kosmetika

ECOCERT

Ecocert je nezávislá mezinárodní společnost. Od svého založení věnuje prosazování a zavádění udržitelných postupů certifikačními, konzultačními a školicími službami. Prvním polem zájmu Ecocertu bylo ekologické zemědělství. Působnost se postupem času rozšířila do mnoha dalších odvětví. Patří mezi největší mezinárodní certifikační společnosti v oblasti přírodních a bio produktů.

Společnost podporuje výrobní procesy, které respektují životní prostředí, lepší hospodaření s energií a přírodními zdroji. Závazky vůči životnímu prostředí jsou nezbytné pro řešení ekonomických, sociálních a environmentálních výzev dneška. Hlavními výzvami, za které bojuje je ochrana biologické diverzity, zmírňování klimatických změn a spravedlivé přerozdělování zdrojů.

Certifikát Ecocert Cosmos Organic zaručuje, že proces výroby a zpracování i balení je šetrný k životnímu prostředí a při výrobě a produkci se odpovědně hospodařilo s přírodními zdroji. Smí ho získat pouze kosmetické přípravky, které obsahují minimálně 95 % organických rostlinných složek, které tvoří 20 % z celkového složení. Na druhou stranu maximální povolený obsah syntetických přísad je 5 % a to jen těch povolených certifikační společností. Dále ne výrobku nesmí být uvedeno žádné prohlášení o riziku pro životní prostředí. Certifikované produkty nesmí obsahovat GMO suroviny, nebo suroviny ošetřované chemickými pesticidy.

Certifikát Ecocert Natural Detergent zaručuje k přírodě šetrnou výrobu i produkci a zodpovědný přístup k přírodním zdrojům. Podporuje využívání organických surovin a zakazuje většinu ingrediencí z ropy. Tento certifikát má dvě úrovně. Ecocert Natural Detergents obsahuje maximálně 5 % syntetických složek. Ecocert Natural Detergents Organics zaručuje, že minimálně 95 % ingrediencí je přírodního původu minimálně 10 % je organických.

   

https://www.ecocert.com/en/home