Facebook page branakezdravi@seznam.cz Eshop: +420 720 070 274 Zdravá výživa: +420 725 065 899

Logo Brána ke zdraví

Jak správně vyčistit zuby aneb zdravé perličky

Kdy, jak často a čím vyčistit dospělý i dětský chrup je nelehká otázka. Diskuze na toto téma můžeme najít na mnohých internetových portálech a poradnách. Abychom si udělali jasno, zeptali jsme se těch nejfundovanějších jaká je pravda. Studentka lékařské fakulty Masarykovi univerzity nám vysvětlila, jak se věci mají.

Tento ranní "rituál" se dá velmi hezky vystihnout jednou větou, kterou kdysi použil jeden můj pedagog. A když se nad tím zamyslím, tak ano, shrnuje to v podstatě vše:

"Čištění zubů je činnost nikdy nekončící, a proto velmi frustrující."

Zkusím to rozvést.

Ve své podstatě je to pravda, protože chrup si musíme čistit každý den a ne jen jednou, ale minimálně dvakrát denně. Slovo minimálně zmiňuji záměrně, jelikož faktem zůstává, že ani toto nemusí být dostačující. Popravdě, nejlépe by se měly zoubky čistit po každém jídle. 

Čištění zubů by mělo přijít až přibližně po třiceti minutách od posledního sousta, jelikož potraviny obsahují přirozeně spoustu kyselin, které narušují sklovinu. V této půlhodině dochází k neutralizaci vzniklých kyselin pomocí přirozeného prostředí úst a za pomocí slin. Po uplynutí dané doby přichází čas chrup vyčistit. 

Logická otázka každého z nás je: "Jak dlouho zuby čistit?”. A teď mnoho z Vás asi nepotěším. Zuby se čistí, dokud nejsou čisté. Můžeme říci, že pokud si přejedeme jazykem po zubech a nejsou hladké, tak nemůžou být ani čisté. Samozřejmě je třeba brát v potaz, že jazyk se nedostane všude a ne každý je tak vnímavý, proto se dříve stanovovalo ono minimum 2 minut.

Další otázkou bývá: "Jakým kartáčkem?”. Obchody, ať už specializované, či ne, nám nabízí spoustu druhů zubních kartáčků od nejlevnějších, po nejdražší. I z různých reklam slyšíme mnoho, ne vždy jasných informací. Správný zubní kartáček by měl mít malou pracovní hlavičku. Máme malé zuby a čím menší kartáček, tím lépe se nám čistí a všude se s ním dostaneme. Měl by mít rovně zastřižená vlákna. Cik cak vlákna se nerovnoměrně dostávají na povrch zubů, a proto neefektivně čistí. Můžeme si to představit na vysypané mouce na kuchyňské lince. Když ji budeme "zametat" cik cak smetáčkem, unikne nám mnohem více zrnek, než když ji vezmeme rovnými štětinkami, “zameteme” ji rovnoměrně a všechnu. Dále je důležité, aby byl kartáček měkký. Přece nechceme drhnout zuby kartáčem na boty! Kdyby si muži čistili své nové nablýskané auto a ženy třeba luxusní lodičky tvrdým rejžákem, na výsledném efektu by to bylo určitě znát. A čím víc vláken kartáček má, tím lépe čistí, to lze opět znázornit pomocí vysypané mouky. Stejně to funguje i u bakterií a zubního plaku. Představte si, že jedno vlákno setře jednu bakterii. Čím víc vláken máme, tím víc bakterií odstraníme.

Jak kartáček správně držet? Mnoho z nás na kartáček tlačí, protože přece, když přitlačíme, bude lépe vyčistěno. V tomto případě to neplatí. Tlak na kartáček se lépe koriguje, uchopíme-li jej jako tužku. Pak nevyvineme takovou sílu jako v dlani a nemusíme mít strach, že tlak přeženeme. Je vhodné klasický zubní kartáček kombinovat s mezizubními kartáčky a jednosvazkovým kartáčkem. Ano, je třeba všech tří typů kartáčků, aby byly zuby dobře vyčištěné.

A jak je to se zubní pastou? Pravda je, že pastu k čistění zubů není potřeba, zuby se čistí mechanicky. Pasta je při čištění zubů podpůrná pomůcka a nemůže nahradit mechanické vyčištění. Pokud se tedy pro pastu rozhodneme, je třeba zvážit vlastní vedlejší preference chuť nebo vůni. Dále bychom se měli podívat i na vlastní složení zubní pasty, které bývá dosti podobné. Snad jediná nevýhoda past, kterou je třeba zmínit je “pěnění". Některé zubní pasty pění příliš mnoho a působí tak falešný pocit čistých zubů spojených s plnou pusou pěny. Takže, když máme plnou pusu pěny, neznamená to, že jsou zuby čisté. Je třeba je očistit mechanicky. Nelze tedy říci, že jedna pasta je špatná a jiná zase ne.Přírodní zubní pasty v akci

Důležité je zmínit pár slov k dětským zoubkům. Dětské zoubky se kazí stejně jako dospělé, často i mnohem více a rychleji, protože nejsou tak odolné. Je tedy také nutné je čistit! 

Malým dětem čistí zuby rodiče. Nad staršími dohlížejí a případně dočišťují. Do jaké doby čitit dětem zoubky? Pokud dítě neumí psát (myšleno "krasopisem"), není dost zručné na to, aby si dostatečně vyčistilo chrup.

Snad jsem Vám aspoň trošičku přiblížila něco ohledně hygieny úst a teď už vzhůru do nového dne! 

Na závěr jedna drobná rada pro děti i pro dospělé. Čistěte! Vlastní zuby nic nenahradí a jiné nám nenarostou.

Shrňme to v pár bodech:

  • Čistit zuby minimálně 2 krát denně, lépe po každém jídle s prodlevou 30 - 60 minut.
  • Zuby čistíme, dokud nejsou čisté, tedy hladké.
  • Kartáček s malou hlavičkou, měkkými štětinkami ve vysokém počtu, rovně zastřiženými.
  • Čištění doplnit o mezizubní a jednosvazkové kartáčky, případně nití alespoň jednou denně.

TEXT: Eliz

Webové stránky vytvořil tým ReSyst.cz